Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Licence software pro technické simulace a virtuální prototypování - 2019/0173
Odesílatel Veronika Benešová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.10.2019 14:20:08
Předmět Výzva

Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu Vás tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku. Bližší podmínky jsou uvedeny v přiložené výzvě.


Přílohy
- Výzva k prokázání kvalif. a pod.nab..pdf (2.44 MB)