Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Biologické inkubátory - 2019/0171
Odesílatel Veronika Benešová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.10.2019 10:47:59
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel dne 21.10.2019 obdržel žádost o dodatečnou informaci. Znění dotazu a odpověď na něj zadavatel uveřejňuje:
Dotaz:
V části B požadujete inkubátory schopné řídit nejen koncentraci CO2 (jako u těch v části A) ale i kyslíku. Bude zřejmě problém najít inkubátor schopný řídit koncentraci CO2 i O2, aby měl zároveň systém průběžné UV sterilizace a možnost i horkovzdušné sterilizace. Abychom se mohli soutěže zúčastnit, bylo by nutné akceptovat vedle systému horkovzdušné sterilizace i systém peroxidové sterilizace. Šlo by tedy de facto o rozšíření možností sterilizace inkubátorů v části B, tj. přidat dvě slova do zadání v části B:
• Vestavěný systém horkovzdušné nebo peroxidové sterilizace

Odpověď:
Zadavatel trvá na původním zadání veřejné zakázky.