Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Serverové technologie - 2019/0147
Odesílatel Lukáš Potměšil
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.10.2019 08:33:53
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážený dodavateli,
zadavatel veřejné zakázky na dodávky s názvem "Serverové technologie – 2019/0147" obdržel od jednoho z dodavatelů žádost o dodatečné informace k této zakázce. Znění dotazu a odpověď na něj je v přiloženém dokumentu.
Zadavatel současně upozorňuje, že v souvislosti s touto dodatečnou informací přistoupil k prodloužení lhůty pro podání nabídek na veřejnou zakázku.


Přílohy
- DI_I_2019_0147_Serverove technologie.doc (288.00 KB)