Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Servis a opravy zdvihacích zařízení a automatických dveří II – 2019/0157
Odesílatel Lukáš Potměšil
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.09.2019 09:39:35
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel dne 20. 9. 2019 obdržel žádost o dodatečnou informaci. Znění dotazu a odpověď na něj zadavatel uveřejňuje:
Dotaz:
... mám dotaz ohledně Provozních prohlídek, které na zařízeních , které servisujeme neprovádíme. PP se provádí na výtazích starších než r.v. 2004. Jak tedy postupovat přivyplňování formuláře?
Odpověď:
U výtahů instalovaných po tomto datu se sice lhůty provozních prohlídek nestanoví, ale to neznamená, že je nebudeme dělat. Na Univerzitě je běžná doba provozních prohlídek po 14 dnech se zápisem do provozní knihy.