Received message - explanation, completion, changes of procurement documents

Procurement procedure Servis a opravy zdvihacích zařízení a automatických dveří II – 2019/0157
Sender Lukáš Potměšil
Sender organization Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [CRN: 44555601]
Recipient All (including public)
Date 20.09.2019 11:39:25
Subject Explanation / Completion / Changes of procurement documents

Zadavatel dne 19. 9. 2019 obdržel žádost o dodatečnou informaci. Znění dotazu a odpověď na něj zadavatel uveřejňuje:
Dotaz:
z minulosti máme v systému zaneseny výtahy na adrese HOŘENÍ 3083/13 v.č. 99025/B.1, 99026/B.1, 25352095 a dále 1x automatické dveře na adrese KRÁLOVA VÝŠINA 3132/7, ÚSTÍNAD LABEM označení WALDOOR UWS 2400. Prosím tedy o vysvětlení, zda jsou tato zařízení stále v provozu a byla pouze opomenuta v zadání, nebo je tomu jinak.
Odpověď:
Budova Hoření byla dne 19. 9. 2019 prodána městu Ústí nad Labem a Fakulta životního prostředí (Králova Výšina) se do této zakázky nepřipojila a není tudíž součástí plnění.