Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Servis a opravy zdvihacích zařízení a automatických dveří II – 2019/0157
Odesílatel Lukáš Potměšil
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.09.2019 10:44:37
Předmět Výzva k podání nabídky

Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu Vás tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku. Bližší podmínky jsou uvedeny v přiložené výzvě.


Přílohy
- Vyzva_podani_nabidky.pdf (2.70 MB)