Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Laminární boxy - 2019/0146
Odesílatel Lukáš Potměšil
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.09.2019 14:19:49
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážený dodavateli,
zadavatel obdržel dne 6. 9. 2019 žádost o dodatečné informace k této veřejné zakázce malého rozsahu. Anonymizované znění dotazu a odpověď na něj uvádí zadavatel v příloze této zprávy.
Současně zadavatel uvádí, že přistoupil k prodloužení lhůty pro podání nabídek.


Přílohy
- DI_II_Laminarni boxy.pdf (376.54 KB)