Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Klimatizační jednotka pro přesné řízení prostředí ve zvlákňovací komoře II. - 2019/0136
Odesílatel Veronika Benešová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.09.2019 14:32:34
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Zadavatel Vám tímto oznamuje výběr nejvhodnější nabídky, viz příloha.


Přílohy
- Oznámení a rozhodnutí o výběru.pdf (416.15 KB)