Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Laminární boxy - 2019/0146
Odesílatel Lukáš Potměšil
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.09.2019 14:49:42
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážený dodavateli,
zadavatel obdržel dne 2.9.2019 žádost o dodatečné informace. Anonymizované znění dotazu a odpověď na něj uvádí zadavatel formou této zprávy.
Dotaz č. 1:
V části A je požadováno: "Minimální vnitřní rozměry boxu (šxhxv) 940x570x620". Většina výrobců vyrábí boxy o vnitřních šířkách 900, 1200, 1500 a 1800 mm. Bylo by možné upravit požadovanou šířku tak, aby se dal nabídnout box o šířce 900 mm?
Odpověď na dotaz č. 1:
Ano, zadavatel souhlasí s možností dodání laminárního boxu o vnitřní šířce min. 900 mm.

Dotaz č. 2:
V části B je požadováno: "Čelní okno z bezpečnostního skla se sklonem 7-8°, s elektronicky ovládaným posuvem s možností kompletního uzavření pracovního prostoru". Sklon okna 7, 8, 9 a 10° neovlivňuje žádným způsobem proudění vzduchu uvnitř boxu a nemá ani vliv na komfort obsluhy. Bylo by možné upravit tuto specifikaci na 7-10°, a tím umožnit účast v soutěži více uchazečům?
Odpověď na dotaz č. 2:
Ano, zadavatel na základě dotazu upravuje rozsah možného sklonu čelního skla v rozpětí 7-10°.

Zadavatel na základě předchozích odpovědí přikročil k prodloužení lhůty pro podání nabídky na veřejnou zakázku o celou svou původní délku.
Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena do 17. 9. 2019, 10:00 hod.