Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Laminární boxy - 2019/0146
Odesílatel Lukáš Potměšil
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.08.2019 11:13:13
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
k jednotlivým dotazům uvádí zadavatel následující:
ad 1) Tato veřejná zakázka není rozdělena na části. Uchazeč podává nabídku jak na část A, tak i na část B veřejné zakázky společně. Dílčí maximální přípustné nabídkové ceny jsou jednou z podmínek veřejné zakázky.
ad 2) Veškeré parametry všech boxů včetně rozměrů zůstávají beze změny.

Původní zpráva

Datum 29.08.2019 13:55:25
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

1) V příloze č. 4 je soutěž rozdělena na dvě části (část A - část B), přičemž každá část má samostatnou maximální přípustnou cenu. Znamená to, že uchazeč může podat nabídku pouze na jednu z uvedených částí?

2) V části A - Laminární box typ A požadujete maximální vnější rozměry boxu bez stojanu (š×h×v) 1400 x 780 x 1500 mm. Rádi bychom Vám nabídli box o několik cm hlubší (hloubka 810 mm). Akceptovali byste takový box, prosím?
Je-li důvodem omezení vnější hloubky možnost nastěhování dveřmi širokými 80 cm, tak u našeho boxu lze po dobu stěhování odmontovat zadní kryt a box dveřmi pohodlně projde.

Děkuji