Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Klimatizační jednotka pro přesné řízení prostředí ve zvlákňovací komoře II. - 2019/0136
Odesílatel Veronika Benešová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.08.2019 09:48:10
Předmět Výzva

Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu Vás tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku. Bližší podmínky jsou uvedeny v přiložené výzvě.


Přílohy
- Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídek.pdf (2.63 MB)