Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka a montáž vybavení budovy CPTO – interiérové vybavení 2019/0098 - část 4 Nábytek a vybavení interiéru
Odesílatel Zbyněk Tichý
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.08.2019 08:12:48
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadvatel uveřejnil odpověď na žádost o vysvětlení na:

https://ezak.ujep.cz/contract_display_inbox_56454.html