Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení UJEP - vybavení budovy CPTO - vybavení laboratoří v DNS – 2019/0093
Odesílatel Kateřina Drozdová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.07.2019 09:56:45
Předmět Oznámení o výběru dodavatele

Tímto Vám zadavatel oznamuje dle § 123 ZZVZ rozhodnutí o výběru dodavatele v rámci zadávacího řízení v dynamickém nákupním systému na veřejnou zakázku UJEP - vybavení budovy CPTO - vybavení laboratoří v DNS – 2019/0093. Více viz příloha.


Přílohy
- Oznámení o výběru dodavatele 0093.pdf (665.37 KB)