Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka a montáž vybavení budovy CPTO – interiérové vybavení 2019/0098
Odesílatel Zbyněk Tichý
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.07.2019 07:54:38
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
Vzhledem k velikosti přílohy č. 3 byl zadavatel nucen soubory rozdělit na maximální možnou velikost souborů 200 MB. Pro řádné načtení této přílohy je třeba si stáhnout soubory:
příloha č. 3 technická specifikace - PD a)
příloha č. 3 technická specifikace - PD b)
tyto soubory uložit do jednoho adresáře, poté všechny označit a rozbalit do (např. do složky). Výsledkem je složka obsahující kompletní technickou dokumentaci (cca 292 MB).