Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Laboratoř odpadů - I. etapa 2019/0010
Odesílatel Zbyněk Tichý
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.04.2019 10:33:50
Předmět Rozhodnutí o zrušení části 2,3

viz. příloha


Přílohy
- zrušení výběrového řízení.pdf (286.00 KB)