Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávka kancelářského nábytku pro U21 – KI v DNS – 2019/0026
Odesílatel Kateřina Drozdová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.03.2019 10:09:44
Předmět Oznámení o výběru dodavatele

Tímto Vám zadavatel oznamuje dle § 123 ZZVZ rozhodnutí o výběru dodavatele v rámci zadávacího řízení v dynamickém nákupním systému na veřejnou zakázku Dodávka kancelářského nábytku pro U21 – KI v DNS – 2019/0026. Více viz příloha.


Přílohy
- Oznámení o výběru dodavatele 0026.pdf (791.60 KB)