Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Modely částí lidského těla – 2018/0241
Odesílatel Lukáš Kožíšek
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.01.2019 14:44:28
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Tímto Vám zadavatel oznamuje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku Modely částí lidského těla – 2018/0241.


Přílohy
- 20190118143154150.pdf (401.74 KB)