Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Plastináty – 2018/0065
Odesílatel Lukáš Kožíšek
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.12.2018 10:54:54
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Tímto Vám zadavatel oznamuje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku Plastináty – 2018/0065.


Přílohy
- ozn_rozh.pdf (1.08 MB)
- ozn_roz_Zprava.pdf (709.30 KB)