Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Plastináty – 2018/0065
Odesílatel Lukáš Kožíšek
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.11.2018 20:46:44
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel vkládá na základě interní kontroly nové závazné smluvní podmínky, které upravují zejména článek II. odstavec 9. Na základě této skutečnosti Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 14.12.2018 do 10:00 hod. Zadavatel přijme nabídku pouze s novými závaznými smluvními podmínkami.


Přílohy
- Zavazne smluvni podminky_2018_0065_verze2.pdf (553.47 KB)