Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Tisk a dodání publikace pro FSI v DNS – 2018/0212
Odesílatel Kateřina Drozdová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.11.2018 15:19:34
Předmět Oznámení o výběru dodavatele

Tímto Vám zadavatel oznamuje dle § 123 ZZVZ rozhodnutí o výběru dodavatele v rámci zadávacího řízení v dynamickém nákupním systému na veřejnou zakázku Tisk a dodání publikace pro FSI v DNS – 2018/0212. Více viz příloha.


Přílohy
- Oznámení o výběru dodavatele 0212.pdf (781.19 KB)