Received message - invitation

Procurement procedure Zajištění kurzu podpory implementace současných poznatků v oblasti didaktiky do vyučovací praxe a nadregionální setkání koordinátorů inkluze – 2018/0225
Sender Lukáš Potměšil
Sender organization Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [CRN: 44555601]
Recipient All (including public)
Date 12.11.2018 09:00:10
Subject Výzva k podání nabídky

Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu Vás tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku a současně s tím k prokázání splnění kvalifikace. Bližší podmínky jsou uvedeny v přiložené výzvě a jejích přílohách.


Attachments
- Vyzva_podani_nabidky.pdf (3.28 MB)