Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Tisk a dodání publikace pro FSI v DNS – 2018/0212
Odesílatel Kateřina Drozdová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.11.2018 09:10:46
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel na základě žádosti účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace uveřejňuje následující informaci.
DOTAZ:
V technickém zadání je zadána vazba V2 PUR, která dle našeho názoru není vhodnou vazbou pro daný typ materiálu na vnitřní blok, opravdu je nutná vazba V2 PUR?
ODPOVĚĎ:
Zadavatel požaduje vazbu V2 PUR s kvalitním lepidlem z důvodu častého používání skript.