Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Tisk a dodání publikace pro FSI v DNS – 2018/0212
Odesílatel Kateřina Drozdová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.11.2018 10:27:56
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel na základě žádosti účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace uveřejňuje následující informaci.
DOTAZ:
Předpokládáme, že zadavatel dodá podklady v tiskovém PDF souboru. Je to tak?
ODPOVĚĎ:
Zadavatel dodá podklady v tiskovém PDF.