Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávka stolů a židlí pro MOPR FSI v DNS - 2018/0182
Odesílatel Kateřina Drozdová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.09.2018 18:02:10
Předmět Oznámení o výběru dodavatele

Tímto Vám zadavatel oznamuje dle § 123 ZZVZ rozhodnutí o výběru dodavatele v rámci zadávacího řízení v dynamickém nákupním systému na veřejnou zakázku Dodávka stolů a židlí pro MOPR FSI v DNS - 2018/0182. Více viz příloha.


Přílohy
- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 0182.pdf (826.98 KB)