Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Tisk a dodání letáků a plakátů v DNS – 2018/0120
Odesílatel Kateřina Drozdová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.08.2018 17:05:38
Předmět Oznámení o výběru dodavatele

Tímto Vám zadavatel oznamuje dle § 123 ZZVZ rozhodnutí o výběru dodavatele v rámci zadávacího řízení v dynamickém nákupním systému na veřejnou zakázku Tisk a dodání letáků a plakátů v DNS – 2018/0120. Více viz příloha.


Přílohy
- Oznámení o výběru dodavatele 0120.pdf (868.98 KB)