Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávka 8 All in One PC sestav pro FZS v DNS - 2018/0123
Odesílatel Kateřina Drozdová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.08.2018 11:08:31
Předmět Oznámení o výběru dodavatele

Tímto Vám zadavatel oznamuje dle § 123 ZZVZ rozhodnutí o výběru dodavatele v rámci zadávacího řízení v dynamickém nákupním systému na veřejnou zakázku Dodávka 8 All in One PC sestav pro FZS v DNS - 2018/0123. Více viz příloha.


Přílohy
- Oznámení o výběru dodavatele 0123.pdf (794.04 KB)