Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Tisk a dodání tištěných materiálů v DNS – 2018/0127
Odesílatel Kateřina Drozdová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.08.2018 11:07:44
Předmět Oznámení o výběru dodavatele

Tímto Vám zadavatel oznamuje dle § 123 ZZVZ rozhodnutí o výběru dodavatele v rámci zadávacího řízení v dynamickém nákupním systému na veřejnou zakázku Tisk a dodání tištěných materiálů v DNS – 2018/0127. Více viz příloha.


Přílohy
- Oznámení o výběru dodavatele 0127.pdf (761.11 KB)