Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Nákup vybavení a zařízení pro halové sporty - gymnastika, atletika, házená a volejbal – 2018/0111
Odesílatel Lukáš Kožíšek
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.08.2018 11:43:36
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Tímto Vám zadavatel oznamuje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku Nákup vybavení a zařízení pro halové sporty - gymnastika, atletika, házená a volejbal – 2018/0111 - Část 1 – gymnastika, atletika.


Přílohy
- ozn_roz_2018_0111.pdf (420.67 KB)