Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Tisk a dodání diáře v AJ v DNS – 2018/0125
Odesílatel Kateřina Drozdová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.08.2018 17:38:55
Předmět Oznámení o výběru dodavatele

Tímto Vám zadavatel oznamuje dle § 123 ZZVZ rozhodnutí o výběru dodavatele v rámci zadávacího řízení v dynamickém nákupním systému na veřejnou zakázku Tisk a dodání diáře v AJ v DNS – 2018/0125. Více viz příloha.


Přílohy
- Oznámení o výběru dodavatele 0125.pdf (779.01 KB)