Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Planetový kulový mlýn 2018/0070
Odesílatel Lukáš Kožíšek
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.07.2018 08:44:37
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Tímto Vám zadavatel oznamuje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku Planetový kulový mlýn 2018/0070.


Přílohy
- ozn_roz_0070.pdf (393.97 KB)