Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Sportovní ortopedické vozíky – 2018/0115
Odesílatel Lukáš Kožíšek
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.07.2018 10:42:18
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Tímto Vám zadavatel oznamuje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku Sportovní ortopedické vozíky – 2018/0115.


Přílohy
- ozn_roz_2018_0115.pdf (88.58 KB)