Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Knižní skener 2018/0069
Odesílatel Lukáš Kožíšek
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.07.2018 10:25:18
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Tímto Vám zadavatel oznamuje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku Knižní skener 2018/0069.


Přílohy
- ozn_roz_2018_0069.pdf (81.32 KB)