Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Planetový kulový mlýn 2018/0070
Odesílatel Lukáš Kožíšek
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.07.2018 17:22:00
Předmět Výzva

Zadavatel veřejné zakázky Vás tímto vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky a k prokázání splnění kvalifikace.


Přílohy
- VYZVA_ZD_2018_0070.pdf (635.21 KB)