Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Mobilní 3D skenovací systém včetně SW a příslušenství – 2018/0074
Odesílatel Lukáš Kožíšek
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.06.2018 13:17:39
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel dodatečný dotaz:

Dotaz:
Je nutné, aby obslužný software byl kompletně lokalizován do češtiny?

Odpověď:
Zadavatel připouští možnost lokalizace softwaru do anglického jazyka.

Vzhledem ke změně a rozšíření o lokalizaci do anglického jazyka, prodlužuje Zadavatel lhůtu pro podání nabídek do dne: 29. 6. 2018 do 10:00