Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Pořízení nanotvrdoměru pro tenké vrstvy – 2018/0020
Odesílatel Vladislav Šrajbr
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.05.2018 15:37:46
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

viz příloha.


Přílohy
- Oznameni a rozhodnuti.pdf (2.21 MB)