Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení „Pořízení hardwaru pro Mobile Proximity (Beacon) a vytvoření softwaru pro sběr dat LBA a komunikaci LBS“
Odesílatel Vladislav Šrajbr
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.05.2018 10:01:07
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

viz příloha.


Přílohy
- Oznameni a rozhodnuti.pdf (845.90 KB)