Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Pořízení hmotnostního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) – 2018/0026
Odesílatel Vladislav Šrajbr
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.05.2018 15:50:49
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

viz příloha


Přílohy
- Oznameni a rozhodnuti.pdf (1.88 MB)