Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Pořízení samostatně funkčního přístroje pro rentgenovou fluorescenční analýzu – 2018/0021
Odesílatel Vladislav Šrajbr
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.05.2018 11:49:57
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Zadavatel Vám tímto oznamuje výběr nejvhodnější nabídku, viz příloha.


Přílohy
- Oznameni 2018_0021.pdf (1.94 MB)