Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Pořízení Goniometru – analyzátoru povrchové energie – 2018/0018
Odesílatel Vladislav Šrajbr
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.05.2018 11:43:52
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Zadavatel Vám tímto oznamuje výběr nejvhodnější nabídky, viz příloha.


Přílohy
- Oznameni 2018_0018.pdf (474.46 KB)