Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení „Pořízení hardwaru pro Mobile Proximity (Beacon) a vytvoření softwaru pro sběr dat LBA a komunikaci LBS“
Odesílatel Vladislav Šrajbr
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.05.2018 10:15:56
Předmět Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel vzhledem k technické náročnosti veřejné zakázky prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 7. 5. 2018 od 10:00 hodin.