Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Pořízení hardwaru pro Mobile Proximity (Beacon) a vytvoření softwaru pro sběr dat LBA a komunikaci LBS“
Odesílatel Vladislav Šrajbr
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.04.2018 10:08:48
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel vzhledem k technické náročnosti veřejné zakázky prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 3. 5. 2018 od 10:30 hodin.