Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení 3. Etapa – Rekonstrukce plochých střech budovy kateder PF UJEP balkon 7 + střecha spoj. Chodby - 2018/0040
Odesílatel Vladislav Šrajbr
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.04.2018 14:56:49
Předmět Výzva

Zadavatel Vás tímto vyzývá k prokázání kvalifikace a podání nabídek, viz příloha.


Přílohy
- Vyzva.pdf (2.64 MB)