Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „Pořízení hardwaru pro Mobile Proximity (Beacon) a vytvoření softwaru pro sběr dat LBA a komunikaci LBS“
Odesílatel Vladislav Šrajbr
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.04.2018 13:59:49
Předmět Výzva

Zadavatel Vás tímto vyzývá k prokázání kvalifikace a podání nabídky, viz příloha.


Přílohy
- Vyzva.pdf (7.90 MB)