Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pořízení spektroskopického automatizovaného ellipsometru – 2018/0017
Odesílatel Vladislav Šrajbr
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.04.2018 09:52:50
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel dodatečný dotaz, na který odpovídá.

Dotaz:
V rámci technických specifikací je požadován rozsah vlnových délek minimálně v uzavřeném intervalu od 210nm do 1690nm s možností rozšíření o min. 400 nm na obě strany spektra.
Rádi bychom se dotázali, zda má být požadovaný min. rozsah a případně i rozšířený rozsah o 400 nm zajištěný jednou světelnou zdrojovou jednotkou a jednou detekční jednotkou bez nutnosti výměny detektoru či přepínání během celého měření ?

Odpověď:
Zadavatel požaduje "plně automatické měření v jednom místě" (viz odrážka 5 v minimálních technických parametrech, viz dodatečné informace ze dne 11. 4. 2018) - to znamená žádné ruční nastavování v průběhu měření nebo ruční napojování dat.