Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pořízení Goniometru – analyzátoru povrchové energie – 2018/0018
Odesílatel Vladislav Šrajbr
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.04.2018 10:48:11
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel dodatečný dotaz, na který odpovídá.
Dotaz:
v zadávací dokumentaci je uvedeno, že minimálně 2 ze 4 zásobníků kapalin musí být chráněny před světlem. Co je považováno za dostatečnou ochranu před světlem? Postačuje zásobní nádoba z tmavého skla nebo musí být zásobník umístěn v uzavřeném prostoru bez přístupu světla?

Odpověď:
Dostatečná ochrana před světlem je taková, která umožní dlouhodobou
stabilní práci s na světlo citlivými látkami jako je typicky
Diiodomethane.

Zadavatel pouze vysvětluje ZD, nejedná se o změnu nebo doplnění a neprodlužuje se lhůta pro podání nabídek.