Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Pořízení hmotnostního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) – 2018/0026
Odesílatel Vladislav Šrajbr
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.04.2018 14:49:41
Předmět Výzva

Zadavatel Vás tímto vyzývá k prokázání kvalifikace a podání nabídky, viz příloha.


Přílohy
- Vyzva a ZD.pdf (6.11 MB)