Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pořízení nanotribometru pin-on-disk pro tenké vrstvy – 2018/0019
Odesílatel Vladislav Šrajbr
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.04.2018 08:37:35
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel při interní kontrole zadávací dokumentaci zjistil, že v bodu 2.1. ZD vypadla věta. Nové znění bodu 2.1. ZD je uvedeno v příloze této zprávy a změna je vytučněna.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 27. 4. 2018 do 11:00 hodin.


Přílohy
- DD I.docx (14.06 KB)