Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pořízení spektroskopického automatizovaného ellipsometru – 2018/0017
Odesílatel Vladislav Šrajbr
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.04.2018 16:23:40
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel při interní kontrole zadávací dokumentaci zjistil, že v bodu 2.1. ZD vypadl jeden bod. Nové znění bodu 2.1. ZD je uvedeno v příloze této zprávy a změna je vytučněna.


Přílohy
- DD I.docx (13.88 KB)