Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Pořízení Goniometru – analyzátoru povrchové energie – 2018/0018
Odesílatel Vladislav Šrajbr
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.04.2018 15:36:19
Předmět Výzva

Zadavatel Vás tímto vyzývá k prokázání kvalifikace a podání nabídky, viz příloha.


Přílohy
- Vyzva.pdf (2.97 MB)