Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Sestava 3 ks přepínačů s příslušenstvím pro iSCSI infrastrukturu v DNS - 2017/0104
Odesílatel Kateřina Drozdová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.11.2017 11:41:52
Předmět Oznámení o výběru dodavatele

Tímto Vám zadavatel oznamuje dle § 123 ZZVZ rozhodnutí o výběru dodavatele v rámci zadávacího řízení v dynamickém nákupním systému na veřejnou zakázku Sestava 3 ks přepínačů s příslušenstvím pro iSCSI infrastrukturu v DNS - 2017/0104. Více viz příloha.


Přílohy
- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 0104.pdf (761.34 KB)